תקנון האתר לגולשים

תנאי שימוש ותקנון אתר “קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל”.

ברוכים הבאים לאתר ” אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל “. אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. הכניסה והשימוש באתר כפוף לתנאי השימוש

המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש.

האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי אסתר קורן (להלן: “המפעיל”) כתובת: הרב זרביב 25/8 טירת כרמל.

הגדרות:
א. “גולש/ת” או “משתמש/ת” – כל אדם ו/או גוף העושה שימוש באתר
באמצעות מחשב ו/או טלפון נייד או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

ב. בעלי\מפעיליהאתר–אסתרקורןו\אומימטעמהו\אומישהסמיכה להיות מנהל ו\או מפעיל. (להלן:” מפעילה” או “בעלת האתר” או “האתר”).

ג. פרסומים – כל פרסום של שירות ו\או מוצר ו\או תוכן.
תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה
לשני המינים.

מטרת האתר הינה לביא לציבור הרחב תוכן אינפורמטיבי חשוב, לפני בחירת

קוסמטיקאית מקצועית, לביצוע מגוון טיפולים קוסמטיים ברחבי הארץ. 5 האתר מעניק מידע חיוני לגולשים המעוניינים למצוא “קוסמטיקאית מוסמכת

בעלת תעודה תמ”ת או משרד העבודה “, לביצוע טיפולים קוסמטיים שונים, הסרות שיער וטיפולים אחרים. יש לציין שכל מכון מתמחה בטיפולים שונים ומגוונים ולכן מומלץ לגולש לפני הגעתו לטיפול לדבר אם הקוסמטיקאיות ולתאם פגישה וציפיות.

החומר המפורסם באתר תחת שמות הקוסמטיקאיות מכיל מידע כללי באחריות הקוסמטיקאיות המפרסמות בלבד. מפעילת האתר, אינה עורכת את התכנים
המפורסמים על ידי הקוסמטיקאיות ולכן אינה אחראית להם. אין לראות תוכן זה
כייעוץ קוסמטי, רפואי, תזונאי או כל ייעוץ אחר ולא יחליף באף מקרה טיפול
קוסמטי, רפואי או אישי מכל סוג.

כל קוסמטיקאית שמופיעה באתר, מצהירה שהפרטים שמעבירה לפרסום באתר ו או לד”ר אסתר קורן במטרה לפרסם באתר, הינם נכונים ואמתיים ושהיא עברה
בהצלחה את המבחנים הנדרשים ע”י משרד הכלכלה: מעשי ועיוני, והינה בעלת

תעודת תמ”ת או משרד העבודה בתוקף . קוסמטיקאית שמצהירה זאת אך אין ברשותה תעודה ממשלתית תוצא מידית מאתר זה, ומסתכנת בתביעות משפטיות. כל הפרטים והנתונים המעוברים לאתר על ידי הקוסמטיקאיות באחריותן הבלעדית בלבד.

נוכחות הקוסמטיקאיות המוסמכות באתר זה, הינו זכות ולא חובה. האתר משמש כפלטפורמה שיווקית לקוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת / משרד העבודה
שמעוניינות ומבקשות להיות באתר זה, בלבד.

כל קוסמטיקאית בעלת תעודת תמ”ת יכולה לבקש להצטרף לאתר, ולצורך זה, אליה לשלוח למפעיל מסמכים מתאימים, לאשר תקנון, ולשלם תשלום שנקבע

לצורך כיסוי הוצאות האתר ופרסום, שהמפעיל דורש מראש וכפי שמופיע בתקנון הפנימי בין המפעיל לקוסמטיקאית המצטרפת.

קוסמטיקאית בעלת תעודת תמ”ת שמסרבת לשלוח מסמכים מתאימים כפי שמבקש המפעיל, או מסרבת לשלם עבור נוכחות באתר, לא תוכל להופיע
במאגר הקוסמטיקאיות באתר גם יש לה תעודת תמ”ת.

מחיר הפרסום באתר באחריות המפעיל בלבד וזכות המפעיל לשנות אותו בהתאם לצרכי הפרסום המשתנים או מכל סיבה אחרת בכל עת.

קוסמטיקאיות הנמצאות באתר יכולות לבקש לצאת ממנו בכל עת לפי התקנון הפנימי הקיים בין הקוסמטיקאיות ובין מפעיל האתר.

אתר זה אינו קשור לחברה מסחרית ואינו מצביע על עדיפות אישית או מקצועיות מאף סוג, פרט לתעודה הממשלתית שברשות הקוסמטיקאית והרצון של אותה
קוסמטיקאית להיות בו.

האתר לא אחראי לתורים, איכות או סוג הטיפול שהקוסמטיקאיות המוסמכות הרשומות באתר מעניקות ללקוחות שמגיעות אליהן דרך האתר. כמו כן האתר
לא אחראי על איכות, סוג הטיפול, קביעת תורים או כל כך דבר אחר, הקשור למוצרים או מכשור מכל סוג שהקוסמטיקאית משתמשת או מוכרות ללקוחות.

איכות וסוג המוצרים הנמכרים והמכשור הפועל במכונים, באחריות הקוסמטיקאית בלבד, לרבות האחריות על לפי דרישות ואישורים של משרד
הבריאות ואין לאתר קשר לזה בכלל. במידה שיהיו טענות מהטיפול, תוצאותיו או
כל דבר אחר אין ולא יהיה קשר לאתר ויישור ובירור הדברים יהיו בין הלקוח
לקוסמטיקאית ללא קשר לאתר.

ההתקשרות בין הגולשים לקוסמטיקאיות המוסמכות באחריות הצדדים בלבד. לא תהיה לגולש ואו לקוסמטיקאית הרשומה באתר, כל תביעה, טענה, או
דרישה כלפי האתר בגין השירותים ואו המידע והמוצרים המפורסמים באתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם, לא כל התחייבות או אחריות מצד האתר. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריות הגולש
בלבד.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק שיגרם ישיר או עקיף, משימוש במידע/ נתונים של האתר .

מפעילת האתר אינה אחראית על תקלות, טעויות או שגיאות שעלולים להופיע בחיבור האתר כגון בעיות חיבור, בעיות מהירות, או תקלות שונות עקב מזג אוויר
או מכל סיבה אחרת. כמו כן, היא איננה לא אחרית על איכות הגלישה האישי
של הגולשים ועל תקינות הקישורים השונים המופיעים באתר וזאת מכוון

שהספקת השירותים ע”י האתר לתלויים בין היתר במתן שירותים “צד שלישי”. מפעילת האתר לא חראית על כל מחדל או בעיה במתן שירותים אלו.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה
בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. מפעילת האתר רשאית
להשתמש במידע זה, לצורך בקרה, פיתוח, פיקוח , ביצוע סקרים פנימיים או
שמירה על איכות השירותים, של האתר.

בעלי ומפעילת אתר ” אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל ” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי
וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות
כלפי בעלי האתר ו\או המפעילה ו\או מי מטעמה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר קוסמטיקאיות מוסמכות
תמ”ת בישראל לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות ואו מחיר הצטרפות באתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המפרסם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש ואתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל לא תהיה אחראית על קבלת המוצר או השירות על ידי הלקוח.

תמונות המוצרים ו\או השירותים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

המידע הרשום באתר אינו בא להחליף יעוץ רפואי ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, וההתאמה בין התמונות למוצרים ו\או השירותים שסופקו.

כל עסקה הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך
במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה או התקשרות המתבצעת באתר ו\או באמצעותו ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, מרכישה
המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע”י
קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י
צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך
שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ובעליו ו/או למפרסם כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת
כמויות וכד’.

הלקוח פוטר את אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל ובעליו ומי מטעמו מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה
מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור

למוצרים ו\או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו המפרסם ו/או היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ללקוח והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין.

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים,
קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של ד”ר
אסתר קורן או של צדדים שלישיים שד”ר אסתר קורן קיבלה מהם רישיון שימוש
כדין.

אתר קוסמטיקאיות מוסמכות תמ”ת בישראל שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם
בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים ו\או השירותים באמצעותם. אין
להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה
הרשות לכך מראש ובכתב מבעלי האתר.

ככל שיש חזרות על סעיפים מסוימים בתקנון, חזרות אלו נועדו להדגיש ולחדד ולא להמעיט מהוראות תקנון זה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהלת האתר: דוא”ל : shiri@infocosmetics.org.il

אנו מאחלים לך שימוש מהנה באתר.